Σφραγίδα (Imprint)

Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Μάρτιος 7, 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Grecoplus.gr ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ατομική Επιχείρηση
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 39, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΚ 42100
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@grecoplus.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2431304044
ΑΔΑ: ΦΠΑ: EL108655825

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Grecoplus.gr ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ατομική Επιχείρηση:

GRECOPLUS ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

131493453000 

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.